|     |  ورود به سايت |
يکشنبه 06 مهر 1399
واگذاری قطعات صنعتی فاز 2 شهرک
فاز دوم شهرک گلخانه ای آوه

در مجاورت فاز دوم شهرک گلخانه ای آوه و در موقعیتی ویژه فضایی برای احداث واحدهای صنعتی فرآوری محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است. شرکت کهن دشت آوه با بررسی و مطالعه منطقه، اقدام به واگذاری این قطعات نمود. این قطعات در کنار اتوبان تهران، ساوه - سلفچگان و از حیث دسترسی به راه های اصلی و شهرهای بزرگ در بهترین موقعیت قرار دارد.
نزدیکی به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از جمله امتیازات این قطعات است.
محصولات کشاورزی شهرک خود منبع کاملی برای پوشش ورودی این واحدهای صنعتی خواهد بود.
از مجموع قطعات صنعتی باقیمانده، تعدادی از قطعات با شرایط ویژه و با هدف شکل گیری چرخه فرآوری محصولات شهرک واگذار می شود.

کارخانه ژینوورا
قطعات صنعتی
کارخانه فرآوری آلوئه اورا در شهرک گلخانه ای آوه
کارخانه فرآوری آلوئه اورا در شهرک گلخانه ای آوه
کارخانه فرآوری آلوئه اورا در شهرک گلخانه ای آوه
کارخانه فرآوری آلوئه اورا در شهرک گلخانه ای آوه
کارخانه فرآوری آلوئه اورا در شهرک گلخانه ای آوه
کارخانه فرآوری آلوئه اورا در شهرک گلخانه ای آوه
کارخانه فرآوری آلوئه اورا در شهرک گلخانه ای آوه
کارخانه فرآوری آلوئه اورا در شهرک گلخانه ای آوه
کارخانه فرآوری آلوئه اورا در شهرک گلخانه ای آوه
کارخانه فرآوری آلوئه اورا در شهرک گلخانه ای آوه
کارخانه فرآوری آلوئه اورا در شهرک گلخانه ای آوه
کارخانه فرآوری آلوئه اورا در شهرک گلخانه ای آوه